Zmarł Maciej Łacek, Lutnik, Członek ZPAL


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Macieja Łacka. Zmarł 7 lutego 2019 r. w wieku 50 lat. Lutnictwa uczył się w Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem, a także u swojego ojca, lutnika i pedagoga Jana Łacka. Budował skrzypce, altówki, wiolonczele. Był naszym związkowym Kolegą od 1996 roku.

Człowiek niezwykłej skromności, pogodny, życzliwy, cieszył się powszechną sympatią i szacunkiem. Msza św. i uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 12 lutego 2019 r. o godzinie 14.00 w kościele św. Anny w Nowym Targu.  Będzie nam Maćka bardzo brakowało.  Żegnamy Go z wielkim żalem!