Wyniki VI Konkursu Lutniczego im. Włodzimierza Kamińskiego w Poznaniu


W dniu 26.10.2019 roku, podczas uroczystego zakończenia VI Konkursu Lutniczego im. W Kamińskiego, wręczono nagrody i wyróżnienia przyznane w każdej kategorii tego Konkursu:

KATEGORIA A (skrzypce 4/4 , polscy lutnicy profesjonaliści)

I nagroda – nie przyznano

II nagrodę otrzymał Bartłomiej Dankiewicz

III nagrodę otrzymał Bogdan Sikora

KATEGORIA B (skrzypce 4/4, uczniowie i studenci lutnictwa z całego świata)

I nagrodę otrzymał Jan Jakub Lipiński

I I nagrodę otrzymał Damiano Catesi

I I nagrodę otrzymał Paweł Kubacka

III nagrodę otrzymał Marten De Keukeleire

III nagrodę otrzymał Jacob Bilhart

W tej kategorii przyznano także dwa wyróżnienia. Otrzymali je: Nathan Abbe i Marta Mikołajczyk.

Kategoria C („OPEN” ,dopuszczająca dowolne materiały, kształt i kolorystykę, dla studentów i lutników profesjonalistów z całego świata).

W kategorii C przyznano trzy wyróżnienia, otrzymali je:

Narhan Keck – za walory brzmieniowe

Urszula Katarzyna Urbaniec – za inspirację polską szkołą lutniczą

Georgi Hristov Nikolov – za walory lutnicze

Ponadto przyznano również nagrody pozaregulaminowe, w tym ufundowane przez ZPAL:

Medal Związku Polskich Artystów Lutników za najwyżej ocenione walory lutnicze w Konkursie otrzymał Jan Jakub Lipiński i Album „Polska Sztuka lutnicza 1954-2004” ufundowany dla najlepszego finalisty nienagrodzonego nagrodą regulaminową w kategorii B – otrzymał Nathan Abbe.

Podczas Koncertu galowego zaprezentowano trzy instrumenty: z kat. A – Bartłomieja Dankiewicza, z kat. B – Jana Jakuba Lipińskiego i z kat. C – Nathana Keck. Na skrzypcach grała Celina Kotz.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!