Wyniki 14. Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu


Jury 14. Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu w składzie:

Roberto Regazzi – przewodniczący Jury
Marcin Krupa – wiceprzewodniczący Jury
Bartosz Bryła
Andrew Finnigan
Laura Hamilton
Ulrich Hinsberger

zadecydowało o przyznaniu i następującym rozdziale nagród regulaminowych:

I nagrodę: 16 000 euro i złoty medal Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu otrzymuje Piotr Pielaszek (Polska), za instrument DALI.

II nagrodę: 5000 euro i srebrny medal Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu otrzymuje Piotr Pielaszek (Polska) za instrument SELVA. 

III nagrodę: 3000 euro i brązowy medal Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu otrzymuje Jan Jakub Lipiński (Polska), za instrument FONS. 

Nagrodzeni otrzymają także dyplomy honorowe.

Ponadto w Konkursie Jury przyznało dwie nagrody specjalne:

Nagrodę w wysokości 2000 euro i medal Związku Polskich Artystów Lutników za najwyżej ocenione walory lutnicze instrumentu otrzymuje Gonzalo Bayolo (Hiszpania), za instrument QUERCUS.

Nagrodę w wysokości 2000 euro i medal Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu za najwyżej ocenione walory dźwiękowe instrumentu otrzymuje Piotr Pielaszek (Polska), za instrument DALI.

Nagrodę pozaregulaminową dla najwyżej ocenionego w konkursie studenta Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu otrzymuje Klemens Siatkowski (Polska), za instrument MARIANNE.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.lutniczy.wieniawski.pl