XX Walne Zgromadzenie Członków ZPAL, 10 grudnia 2022 r., Warszawa


Porządek obrad XX Walnego Zgromadzenia Członków ZPAL

 

Dnia 10 grudnia 2022 r.  godz. 9.00 ( 9.15 w drugim terminie) – rozpoczęcie obrad

 

 1. Otwarcie XX Walnego Zgromadzenia Członków ZPAL przez Prezesa.
 2. Sprawdzenie listy obecności.
 3. Wybór Przewodniczącego obrad i Sekretarza.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XX Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie Regulaminu XX Walnego Zgromadzenia Członków ZPAL
 7. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 8. Wybór Komisji Wnioskowej.
 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności w ostatniej kadencji.

 

godz. 11.00-11.30 – przerwa kawowa

 

10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności w ostatniej kadencji.

11. Sprawozdanie Komisji Kwalifikacyjnej z działalności w ostatniej kadencji.

12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w ostatniej kadencji.

13. Dyskusja nad sprawozdaniami.

14. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

godz. 13.00-15.00 – przerwa obiadowa

 

godz. 15.00 – 18.00 cd. Obrad

 

 1. Wybory Prezesa.
 2. Ogłoszenie wyników wyborów Prezesa.
 3. Wybory członków Zarządu.
 4. Ogłoszenie wyników wyborów członków Zarządu ZPAL.
 5. Wybory Komisji Rewizyjnej ZPAL
 6. Ogłoszenie wyników wyborów Komisji Rewizyjnej ZPAL.
 7. Wybory Sądu Koleżeńskiego ZPAL.
 8. Ogłoszenie wyników wyborów Sądu Koleżeńskiego ZPAL.
 9. Wybory Komisji Kwalifikacyjnej ZPAL.
 10. Ogłoszenie wyników wyborów Komisji Kwalifikacyjnej ZPAL.

 

godz. 16.00-16.30 – przerwa kawowa

 

 1. Informacje o ukonstytuowaniu się: a) Zarządu ZPAL, b) Komisji Rewizyjnej ZPAL, c) Sądu Koleżeńskiego ZPAL, d) Komisji Kwalifikacyjnej ZPAL.
 2. Przedstawienie projektu poprawek do Regulaminu Komisji Kwalifikacyjnej ZPAL.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Komisji Kwalifikacyjnej ZPAL.
 4. Podjęcie uchwał i zaleceń XX Walnego Zgromadzenia Członków ZPAL.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad XX Walnego Zgromadzenia Członków ZPAL.

 

godz. 18.00 – zakończenie obrad