Informacje – Festiwal Sztuki Lutniczej im. Włodzimierza Kamińskiego 2023 r.


Festiwal Sztuki Lutniczej im. Włodzimierza Kamińskiego (25-28.10.2023) organizowany przez Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu ma charakter międzynarodowy i składa się z czterech głównych wydarzeń: I Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. Włodzimierza Kamińskiego, Warsztatów Sztuki Lutniczej, Międzynarodowej Konferencji Lutniczej oraz Wystawy Polskich Artystów Lutników. Współorganizatorami są: Fundacja Sztuki Lutniczej im. Włodzimierza Kamińskiego i Heleny Harajdy oraz Związek Polskich Artystów Lutników. Festiwal kierowany jest do międzynarodowej społeczności lutników i muzyków, oraz do lokalnej społeczności melomanów i odbiorców zainteresowanych kulturą. Celami Festiwalu są: podnoszenie jakości kształcenia lutników w Europie, tworzenie porozumienia międzynarodowego ośrodków lutniczych oraz promocja sztuki lutniczej.

WYDARZENIA GŁÓWNE

I Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Włodzimierza Kamińskiego
(przy współpracy z Fundacją Sztuki Lutniczej im. Włodzimierza Kamińskiego i Heleny Harajdy)

Konkurs jest otwarty dla uczniów i studentów ośrodków kształcących lutników oraz ich absolwentów, którzy ukończyli naukę nie wcześniej niż w 2022 roku, bez względu na kraj siedziby szkoły lub uczelni oraz narodowość czy obywatelstwo uczestnika. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. W I etapie członkowie Jury dokonają indywidualnie oceny instrumentów: artyści lutnicy oceny lutniczej oraz oddzielnie artyści muzycy oceny użytkowo-dźwiękowej. Etap ten będzie zamknięty dla publiczności. W II (finałowym) etapie Konkursu instrumenty będą prezentowane na sali koncertowej zza kotary (anonimowo) przez skrzypaczkę Celinę Kotz, a Jury w pełnym składzie dokona oceny dźwiękowej. Przesłuchania II etapu będą otwarte dla publiczności. Zwieńczeniem Konkursu będzie Koncert Laureatów w trakcie końcowej Gali Festiwalowej, na którym zostaną zaprezentowane nagrodzone instrumenty. Zarówno na przesłuchania II etapu, jak i na Koncert Laureatów wstęp będzie wolny dla publiczności. Przewidywany jest szereg nagród pieniężnych i rzeczowych (Jury rozdysponuje pulę nagród w wysokości 40 tys. zł). Przewidujemy również możliwość zgłaszania nagród pozaregulaminowych przez osoby prywatne, organizacje i instytucje.

Jury Konkursu (7 członków, w tym 5 lutników i 2 muzyków):

Peter Beare (Wielka Brytania) – przewodniczący Jury, lutnik
Jeden z głównych światowych ekspertów w dziedzinie lutnictwa artystycznego, zajmujący się wydawaniem certyfikatów autentyczności dla zabytkowych instrumentów z rodziny skrzypiec. Członek prestiżowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Lutników i Smyczkarzy. Wraz z bratem i ojcem prowadzi firmę Beare Violins Ltd. o ponad stuletniej tradycji. Niewątpliwie jedna z najważniejszych postaci lutnictwa na arenie międzynarodowej.

Roman Barnaś (Stany Zjednoczone) – lutnik
Pochodzi z Zakopanego, pierwsze skrzypce zbudował w wieku 14 lat, kiedy to uczęszczał do Liceum Plastycznego. Przez pięć lat studiował muzykę i lutnictwo na Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. W 1996 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie przez ponad dziewięć lat pracował w Psarianos Violins wTroy, Michigan, specjalizując się w renowacji skrzypiec. Uczył się u Hansa Nebla i Boyda Paulsena, jest też stałym uczestnikiem warsztatów lutniczych w Oberlin. Wśród poprzednich zamówień Romana Barnasia była altówka zastępująca Gaspara da Salo dla zmarłego Nathana Gordona, byłego koncertmistrza Detroit Symphony Orchestra Ponadto jedne z jego skrzypiec zdobyły Certyfikat Zasługi za dźwięk na konkursie lutniczym Violin Society of America w 2010 roku. Od 2004 roku jest wykładowcą i obecnie kierownikiem katedry lutnictwa w North Bennet Street School w Bostonie w Stanach Zjednoczonych (źródło: www.nbss.edu).

Dominique Nicosia (Francja) – lutnik
Po ukończeniu szkoły Ecole Nationale de Lutherie de Mirecourt pod okiem Rene Morizota, Dominique Nicosia pracował przez cztery lata w pracowni Etienne Vatelota. Ukończył szesnastomiesięczną służbę państwową V.A.T. (Volunteer for Technical Assistance), jako lutnik w Polinezyjskim Konserwatorium Terytorialnym na Tahiti. Po powrocie do Francji wybrał powrót do źródła jako mistrz warsztatowy w szkole w Mirecourt, w której stawiał pierwsze kroki. Jego doświadczenie jako nauczyciela nieustannie wzbogaca jego podejście do zawodu. W 2004 roku zdobył nagrodę specjalną za osobowość i dojrzałość stylu na konkursie na altówkę im. Etienne Vatelot (źródło: www.nicosia ‚uthier.fr).

Ulrike Rempel (Niemcy) – lutniczka
Kierownik katedry lutnictwa w renomowanej szkole lutniczej w Mittenwaldzie, w której sama uczyła się lutnictwa w latach 1995-1998. Do 2001 roku pracowała u Christopha Egenolfa w Essen, gdzie poświęciła się przede wszystkim pracom konserwatorskim i naprawczym, a następnie w Leonbergu u Martina Epplera. Z nim, oprócz prac naprawczych, budowała głównie nowe instrumenty smyczkowe. W 2004 roku zdała egzamin mistrzowski w Monachium. Równolegle do tej pracy, od 2006 roku buduje nowe instrumenty w stylu barokowym i współczesnym. W 2006 roku uczestniczyła w kursie dokształcającym na temat tworzenia lakierów u Francois Perego w Mittenwaldzie. Od maja 2011 do kwietnia 2012 brała udział w kursie renowacji instrumentów smyczkowych u Jeana-Jaquesa Fasnachta w szkole lutniczej w Brienz w Szwajcarii. Od 2011 roku posiada własne studio w Heilbronn a.N.. Jest członkiem Verband Deutscher Geigenbauer und Bogenmacher e.V. (VDG). Gra w kilku orkiestrach w okolicach Heilbronn i Stuttgartu. Swoje zaangażowanie muzyczne wnosi również do różnych zespołów kameralnych.

Prof. dr hab. Honorata Stalmierska – dyrektor Festiwalu
Kierownik Katedry Lutnictwa Artystycznego w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu oraz Prezes Zarządu Fundacji Sztuki Lutniczej im. Włodzimierza Kamińskiego i Heleny Harajdy. Poza działalnością dydaktyczną i opieką nad doktorantami, prowadzi badania nad polskim lutnictwem XVII i XVIII wieku. Jest współautorką książki Polska Szkoła Lutnicza. Instrumenty Grobliczów i Dankwartów, wydanej w 2016 roku przez Muzeum Narodowe w Poznaniu. Współpracuje z wieiuma inbLyLucjdmi Kuit-ury i nauki w ruisue i za yrdnicą.
Jako członkini Związku Polskich Artystów Lutników (ZPAL), francuskiego Association des Luthiers et Archetiers pour le Departement de la Facture Instrumentale oraz British Violin Making Association stale uczestniczy w seminariach i wystawach w całej Europie, gdzie prezentuje wyniki swoich badań i promuje polską szkołę lutniczą. W 2019 roku była dyrektorem artystycznym VI Konkursu Lutniczego im. Włodzimierza Kamińskiego, który z jej inicjatywy po raz pierwszy został otwarty dla międzynarodowych studentów lutnictwa. Regularnie organizuje międzynarodowe warsztaty i seminaria lutnicze w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Poza pracą naukową Honorata Stalmierska prowadzi własną pracownię lutniczą, w której buduje i naprawia instrumenty. Jej dorobek artystyczny obejmuje ponad sto dzieł, w tym skrzypce, altówki, viola d’amore, viola da gamba oraz gitary klasyczną i historyczną.

dr hab. Agata Szymczewska (Polska) – skrzypaczka
Polska skrzypaczka i kameralistka, pedagog, doktor habilitowany sztuki oraz profesor na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, zwyciężczyni XIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, laureatka Paszportu „Polityki”, zdobywczyni czterech Nagród Muzycznych „Fryderyków”, nagrody London Musie Masters oraz prymariuszka kwartetu smyczkowego Szymanowski Quartet (źródło: Wikipedia).

Jarosław Nadrzycki (Polska) – skrzypek
Skrzypek i kameralista, pedagog, członek zespołu Meccore String Quartet, absolwent Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie skrzypiec Jadwigi Kaliszewskiej, Universitat Mozarteum w Salzburgu w klasie Igora Ozima oraz Royal Academy of Musie w Londynie w klasie Igora Petrushevskiego. Zwycięzca Międzynarodowego Konkursu im. George Enescu w Bukareszcie oraz Międzynarodowego Konkursu im. Arama Khachaturiana w Erywaniu. Jego nagrania były transmitowane przez wiele stacji radiowych i telewizyjnych w Europie, m.in. Mezzo TV, TV ORF Austria, TV Montenegro, TVP Kultura (źródło: Culture.pl).

Warsztaty Sztuki Lutniczej

Temat: Praca nad walorami dźwiękowymi w instrumencie i efektywna współpraca z muzykiem

Wydarzenie przeznaczone jest dla uczniów i studentów lutnictwa artystycznego, w tym międzynarodowych uczestników Konkursu, którzy będą mogli wziąć czynny udział w Warsztatach, a także dla muzyków studentów i profesjonalistów, którzy będą mogli uczestniczyć biernie w formie wolnych słuchaczy. W trakcie Warsztatów zaproszony zza graniczy ekspert podzieli się swoją wiedzą z zakresu pracy podczas końcowego etapu budowy instrumentu, czyli regulacji jego walorów brzmieniowych. Uczestnicy i słuchacze dowiedzą się co wpływa na zmianę parametrów brzmieniowych instrumentu, jak manipulować dźwiękiem oraz w jaki sposób efektywnie współpracować z muzykiem przy dostosowywaniu dźwięku do potrzeb wykonawcy. Warsztaty będą prowadzone na instrumentach zgłoszonych przez studentów lutników oraz z pomocą studentów instrumentalistów. Każdy czynny uczestnik Warsztatów będzie miał możliwość przedstawienia swojego instrumentu i pracy nad jego walorami brzmieniowymi przy współpracy z instrumentalistą.

Tematyka Warsztatów jest niezwykle ważna dla studentów lutnictwa artystycznego i równie interesująca dla muzyków. Warsztaty dostarczą wiedzy często pomijanej wśród obu grup artystów, jednocześnie pozwalając na lepsze zrozumienie i efektywniejszą współpracę na linii lutnik-muzyk.

Międzynarodowa Konferencja Lutnicza

Temat: Ośrodki lutnicze oraz kształcenie lutników w Europie od XVI wieku do dziś.

Konferencja będzie poświęcona prezentacji ośrodków lutniczych w Europie. Wraz z zaproszonymi gośćmi z Polski, przedstawiającymi dokonania polskiej szkoły lutniczej, począwszy od mistrzów Groblicza i Dankwarta po spuściznę patrona Festiwalu Włodzimierza Kamińskiego i współczesnych polskich artystów lutników, zaproszeni prelegenci z Wielkiej Brytanii (szkoła w Newark), Francji (Mirecourt) oraz Niemiec (Mittenwald) przedstawią historię, stylistykę i metody kształcenia w swoich ośrodkach lutniczych.

Jako organizator Konferencji, Katedra Lutnictwa Artystycznego Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu stworzy platformę do dyskusji nad przyszłością kształcenia lutniczego w całej Europie, inicjując rozmowy na temat utworzenia międzynarodowego porozumienia szkół lutniczych. Porozumienie to znacząco ułatwi współpracę przyszłych pokoleń lutników na arenie międzynarodowej, przyspieszy wymianę doświadczeń i wiedzy oraz otworzy nowe możliwości dla uczniów i studentów lutnictwa artystycznego.

Wystawa Polskich Artystów Lutników
(przy współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Lutników)

Na wystawę złożą się prace współczesnych polskich artystów lutników, członków Związku Polskich Artystów Lutników, którzy po uprzednim zgłoszeniu instrumentów będą mieli możliwość ich prezentacji na wyznaczonej przestrzeni. Wystawa będzie otwarta dla publiczności, która będzie mogła porozmawiać z artystami na temat ich codziennej pracy. Muzycy dodatkowo będą mieli możliwość porównania instrumentów poszczególnych uczestników wystawy i nawiązania kontaktu z wybranymi lutnikami. Wystawę uatrakcyjnią wydarzenia towarzyszące w formie Koncertów w porze lunchu, podczas których zaprezentowane zostaną uprzednio zgłoszone instrumenty z Wystawy.

Strona projektu: https://kaminski-harajda.com/festiwal/

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Logotyp MKiDN

Afisz może informować o dofinansowaniu projektu

 


 

FESTIWAL SZTUKI LUTNICZEJ – HARMONOGRAM

23-24.10.2023 Poniedziałek/Wtorek
10.00 – 20.00 Przyjmowanie instrumentów na Konkurs
25.10.2023 Środa
10.00 Otwarcie Festiwalu
11.00 – 13.00 I Etap Konkursu
15.00 – 18.00 I Etap Konkursu
26.10.2023 Czwartek   9.00 – 11.00 – Wystawa Polskich Artystów Lutników – przygotowanie ekspozycji
10.00 – 13.00 I Etap Konkursu
10.00 – 13.00 Warsztaty Sztuki Lutniczej (grupa początkująca)

Warsztaty Sztuki Lutniczej (grupa profesjonalna)

12.00 Otwarcie Wystawy Polskich Artystów Lutników
12.00 – 17.00 Wystawa Polskich Artystów Lutników
13.00 – 14.00 Koncert w porze Lunchu
15.00 – 17.00

15.00-18.oo

I Etap Konkursu

Jubileusz 50-lecia nauczania lutnictwa w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza,  ul. Solna

18.30 – 20.00 Ogłoszenie wyników I Etapu Konkursu oraz rozmowy z Jury
27.10.2023 Piątek
10.00 – 15.00 Warsztaty Sztuki Lutniczej (grupa profesjonalna)
10.00 – 15.00 Wystawa Polskich Artystów Lutników
13.00 – 14.00 Koncert w porze Lunchu
15.00 – 18.00 II Etap Konkursu (wstęp wolny)
19.00 – 20.00 Ogłoszenie wyników II Etapu Konkursu oraz rozmowy z Jury
28.10.2023 Sobota
09.00 – 13.00 Międzynarodowa Konferencja Lutnicza – wykłady
13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 – 15.00 Międzynarodowa Konferencja Lutnicza – wykłady
15.00 – 17.00 Międzynarodowa Konferencja Lutnicza – panel ekspercki
19.00 Gala Festiwalowa z Koncertem Laureatów (wstęp wolny)
21.00 Bankiet

 Organizatorzy: