Kolekcja – wypożyczenia instrumentów


Instrumenty ze zbiorów Kolekcji Instrumentów Lutniczych udostępniane są muzykom, studentom oraz uczniom szkół muzycznych.

Sprawy dotyczące wypożyczeń załatwiane są

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 -14.30

w siedzibie Związku Polskich Artystów Lutników

00-325 Warszawa

ul. Krakowskie Przedmieście 16/18, lokal nr 5

Kierownik Kolekcji – Marek Pielaszek

tel. 22 826 71 52, 602 275 324, marek.pielaszek@zpal.pl