Kolekcja – wypożyczenia instrumentów


Instrumenty ze zbiorów Kolekcji Instrumentów Lutniczych udostępniane są muzykom, studentom oraz uczniom szkół muzycznych.

Kolekcja mieści się w siedzibie

Związku Polskich Artystów Lutników

00- 325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 16/18, lokal Nr 5, II piętro

Kierownik Kolekcji – Marek Pielaszek

tel.  22 826 71 52, tel. 602 275 324, e-mail:   zpal@zpal.pl e-mail:   marek.pielaszek@zpal.pl

Sprawy wypożyczeń instrumentów z Kolekcji załatwiane są w dniach:

 poniedziałki, środy i piątki, w godz. 10.00-14.00