O Kolekcji Instrumentów Lutniczych


  • Od 1961 r. Związek prowadzi Kolekcję Instrumentów Lutniczych. Kolekcja została   powołana przez Ministerstwo Kultury i stanowi własność Skarbu Państwa. Celem tej jedynej w Polsce o takim charakterze Kolekcji jest gromadzenie najwartościowszych instrumentów lutniczych, ich dokumentowanie, konserwacja, a przede wszystkim udostępnianie jej zbiorów młodym, utalentowanym muzykom, studentom i uczniom szkół muzycznych.
    Zaczątek Kolekcji stanowiło zaledwie 30 instrumentów zgromadzonych przez Związek. Po ponad  60 latach jej funkcjonowania, zasoby Kolekcji powiększyły się do ok. 300 instrumentów. Obecnie w jej zbiorach znajdują się wysokiej klasy dzieła lutnicze, zbudowane w okresie od XVII wieku po czasy współczesne, w tym: skrzypce 4/4 – 149 szt., skrzypce 3/4 – 43 szt., skrzypce 1/2 – 24 szt, skrzypce 1/4 – 5 szt., altówki – 21 szt., wiolonczele4/4 – 17 szt., wiolonczele 7/8 – 1 szt., wiolonczele 3/4 – 4 szt. wiolonczele 1/4 – 1 szt. – 24, kontrabas – 1 szt., wiole da gamba (basowa, altowa i tenorowa)- 3 szt., smyczki – 17 szt.
  • Do Kolekcji włączono większość skrzypiec nagrodzonych na kolejnych edycjach Międzynarodowego Konkursu Lutniczego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
  • Ze zbiorów Kolekcji wyodrębniono 11 instrumentów reprezentujących najwyższe walory brzmieniowe i artystyczne, rezerwując je dla polskich uczestników międzynarodowych i krajowych konkursów muzycznych. Wypożycza się je jedynie na okres związany z przygotowaniami i udziałem w konkursach. Z instrumentów wypożyczonych ze zbiorów Kolekcji korzystali przez wiele lat wybitni polscy skrzypkowie, m.in.: Wanda Wiłkomirska, Piotr Janowski, Kaja Danczowska, Jadwiga Kaliszewska, a także muzycy grający w znanych polskich zespołach kameralnych, m.in.: Kwartet Wilanów, Kwartet Camerata, Kwartet Śląski. Na instrumentach z Kolekcji wykształciło się wielu polskich muzyków, którzy są obecnie znanymi, wybitnymi postaciami w środowisku muzycznym.
  • Znaczą część Kolekcji stanowią mistrzowskie, dziecięce instrumenty smyczkowe (skrzypce i wiolonczele) o wielkościach niezbędnych do całkowitego wykształcenia muzyka, od dziecka rozpoczynającego naukę, po osobę dorosłą. Większość tych instrumentów stanowi pokłosie Ogólnopolskich Konkursów Lutniczych imienia Zdzisława Szulca i Włodzimierza Kamińskiego.

Dokumentacja fotograficzna  i opisowa  niemal połowy  instrumentów z Kolekcji – w ramach projektu zrealizowanego w 2016 r. przez Instytut Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – została opublikowana na stronie:    http://www.skrzypce.instrumenty.edu.pl/pl/kolekcje/collections/collection/1

Kolekcja mieści się w siedzibie Związku Polskich Artystów Lutników, ul. Krakowskie Przedmieście 16/18, lokal Nr 5, II piętro

00-325  Warszawa, tel.  22 826 71 52, tel. 602 275 324, e-mail:   zpal@zpal.pl e-mail:   marek.pielaszek@zpal.pl

Sprawy wypożyczeń instrumentów z Kolekcji załatwiane są w poniedziałki, środy i piątki, w godz. 10.00-14.00