O Kolekcji Instrumentów Lutniczych


Istotnym warunkiem prawidłowego rozwoju kultury muzycznej jest zapewnienie muzykom możliwie najlepszych instrumentów, zwłaszcza lutniczych. Skrzypce, altówki, wiolonczele i kontrabasy stanowią najliczniejszą grupę w większości klasycznych zespołów instrumentalnych. Pod koniec lat pięćdziesiątych grupa wybitnych polskich skrzypków wystąpiła z inicjatywą utworzenia Kolekcji Instrumentów Lutniczych, która gromadziłaby tego typu instrumenty przeznaczone do wypożyczania muzykom, zwłaszcza młodym, rozpoczynającym działalność artystyczną.

Realizując postulat środowiska muzycznego Ministerstwo Kultury i Sztuki w 1956 r. zakupiło kilka instrumentów i powołało Kolekcję Instrumentów Lutniczych. Jej zaczątek stanowiło zaledwie kilka sztuk skrzypiec. W 1961 r. zarządzanie Kolekcją Minister Kultury i Sztuki zlecił Związkowi Polskich Artystów Lutników.

Celem jej stało się zgromadzenie przynajmniej części najwartościowszych instrumentów lutniczych, dokumentowanie, konserwacja a przede wszystkim udostępnianie ich uzdolnionym muzykom, studentom i uczniom szkół muzycznych.

Po ponad 50 latach działalności Kolekcję stanowi 270 instrumentów lutniczych, w tym: 221 skrzypiec, 21 altówek, 24 wiolonczele, 1 kontrabas, 3 viole da gamba oraz 17 smyczków i 9 instrumentów ludowych.

Są to wysokiej klasy dzieła lutnicze, wykonane przez wybitnych lutników z całego świata (włoskie, francuskie, niemieckie, japońskie, czeskie, polskie) w okresie od XVII wieku do czasów współczesnych. Zbiory Kolekcji są powiększane poprzez zakupy i darowizny od osób prywatnych. Do Kolekcji włączono też większość skrzypiec nagrodzonych na kolejnych Międzynarodowych Konkursach Lutniczych im. H. Wieniawskiego w Poznaniu.

Na uwagę zasługuje fakt, że w zbiorach znajduje się również  77 instrumentów dziecięcych (skrzypce 1/4-3/4 i wiolonczele 1/4-3/4 ), wykonanych przez współczesnych polskich lutników. Większość z nich to instrumenty nagrodzone na Ogólnopolskich Konkursach Lutniczych im. Z. Szulca i Ogólnopolskich Konkursach Lutniczych im. prof. W. Kamińskiego w Poznaniu.

Wobec ogromnego zainteresowania instrumentami, ze zbiorów Kolekcji wyodrębniono 11 instrumentów reprezentujących najwyższe walory dźwiękowe i artystyczne, rezerwując je dla uczestników międzynarodowych i krajowych konkursów muzycznych. Wypożycza się je na okres związany z przygotowaniami i udziałem w konkursach.

Udostępnianie instrumentów odbywa się na zasadzie odpłatności, przy czym studentom i uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej udzielane są ulgi w opłatach. Dochody uzyskiwane tą drogą są przeznaczane na pokrycie kosztów związanych z działalnością Kolekcji.