O Kolekcji Instrumentów Lutniczych


Od 1961 r. Związek prowadzi Kolekcję Instrumentów Lutniczych. Została ona  powołana przez Ministerstwo Kultury i stanowi własność skarbu państwa. Celem tej jedynej w Polsce o takim charakterze kolekcji, jest gromadzenie najwartościowszych instrumentów lutniczych, ich dokumentowanie, konserwacja, a przede wszystkim udostępnianie jej zbiorów młodym utalentowanym muzykom, studentom i uczniom szkół muzycznych.
Zaczątek Kolekcji stanowiło  30 instrumentów zgromadzonych przez Związek. Po 60 latach jej funkcjonowania, zasoby Kolekcji powiększyły się do ok. 300 instrumentów. Obecnie w jej zbiorach znajdują się wysokiej klasy dzieła lutnicze, zbudowane w okresie od XVII wieku po czasy współczesne.
Do Kolekcji włączono większość skrzypiec nagrodzonych na kolejnych edycjach Międzynarodowego Konkursu Lutniczego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

Ze zbiorów Kolekcji wyodrębniono 11 instrumentów reprezentujących najwyższe walory brzmieniowe i artystyczne, rezerwując je dla polskich uczestników międzynarodowych i krajowych konkursów muzycznych. Wypożycza się je jedynie na okres związany
z przygotowaniami i udziałem w konkursach. Z instrumentów wypożyczonych ze zbiorów Kolekcji korzystali przez wiele lat wybitni polscy skrzypkowie, m.in.: Wanda Wiłkomirska, Piotr Janowski, Kaja Danczowska, Jadwiga Kaliszewska, a także muzycy grający w znanych polskich zespołach kameralnych, m.in.: Kwartet Wilanów, Kwartet Camerata, Kwartet Śląski. Na instrumentach z Kolekcji wykształciło się wielu polskich muzyków, którzy są obecnie znanymi, wybitnymi postaciami w środowisku muzycznym.
Znaczą część Kolekcji (ponad 70 egzemplarzy) stanowią mistrzowskie, dziecięce instrumenty smyczkowe (skrzypce i wiolonczele) o wielkościach niezbędnych do całkowitego wykształcenia muzyka, od dziecka rozpoczynającego naukę, po osobę dorosłą. Większość tych instrumentów stanowi pokłosie Ogólnopolskich Konkursów Lutniczych imienia Zdzisława Szulca i Włodzimierza Kamińskiego.

Dokumentacja fotograficzna  i opisowa  niemal połowy  instrumentów z Kolekcji została opublikowana na stronie:                        http://www.skrzypce.instrumenty.edu.pl/pl/kolekcje/collections/collection/1
w ramach projektu zrealizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 roku.

Adres: Związek Polskich Artystów Lutników

  1. Krakowskie Przedmieście 16/18

00-325 WARSZAWA

tel. fax  22 8267152, 602 275 324

e-mail   zpal@zpal.pl